Loading...
- Thất bại nặng nề của Chelsea tại Etihad vô tình giúp Tottenham Hotspur củng cố vững chắc vị trí thứ 3.
- Juventus gia tăng cách biệt với Napoli lên thành 11 điểm nhiều hơn. 

Comments

Leave a Reply